Školský management

Zjistěte, jak efektivně řídit školu z manažerského, ekonomického i právního pohledu a vybudujte školu, kterou budou studenti milovat.

Podrobnosti k výuce

Délka studia 1 rok

10 víkendových setkání, vždy 1 měsíčně

60 hodin přímé výuky

včetně 3 speciálních seminářů

Startujeme vždy v září a v únoru

a bude to pořádná jízda

Výukové prostory v Ostravě a Praze

Reprezentativní výukové prostory s parkováním

Online rozhraní pro studenty

veškeré materiály a úkoly na jednom místě

4 výukové moduly

skládající se z 10 předmětů

Studijní plán

Modul 1: Personalistika a management

Tento modul je složen z předmětů, jejichž cílem je, aby si studenti osvojili či prohloubili znalosti základních soudobých teoreticko-metodologických konceptů v oblasti managementu a specificky pak personálního řízení. Modul je složen z následujících předmětů:

Management a managerské metody ve vzdělávání (MMM)
Strategický a projektový management ve školství (SPM)
Psychologie a osobní rozvoj ve školství (POR)

Modul 2: Marketing

Modul 2 je zaměřen na posílení povědomí řídících pracovníků ve školství v oblasti využití moderních marketingových metod a postupů. V tomto modulu je také akcentována problematika a význam komunikace. S tím také úzce souvisí využití sociálních médií, která v dnešní době nabývají na významu a v mnoha případech modifikují zažité přístupy nejen v oblasti sociální interakce, ale také ve všech dalších oblastech lidského života, tudíž i ve vzdělávání.

Marketingové nástroje ve školství (MMK)
Komunikace ve vzdělávání (KV)
Využití sociálních médií (VSM)

Modul 3: Finance a právo

Tento modul se věnuje problematice ekonomiky a finančního řízení ve školství a také legislativě, která je se vzděláváním spojena. Jsou řešeny nejen teoretické koncepty, ale také aktuální otázky, které průběžně v souvislosti s vývojem legislativy, ekonomiky a společnosti celkově vyvstávají.

Ekonomika a finanční řízení ve vzdělávání (EFŘ)
Právo ve vzdělávání (PV)

Modul 4: Závěrečná práce a specializace

Jedná se o závěrečný modul celého studia, jehož náplní je zpracování závěrečné diplomové práce a také konzultace k danému tématu s odborníkem z praxe. Modul je složen z následujících předmětů:

Metodologie závěrečné práce (MZP)Zápočet v tomto předmětu získá studující za odevzdání závěrečné diplomové práce. Předpokládá se, že při zpracování diplomové práce budou zčásti použity projekty zpracovávané jako výstupy v jednotlivých předmětech. Student bude v rámci závěrečné certifikační zkoušky prezentovat základní východiska řešení své práce, metodologický aparát a výsledky, dále proběhne rozprava k řešenému tématu. V tomto předmětu je pak podstatná část věnována vymezení účelu, formálních náležitostí a metodologickému aparátu, který by měl být použit při samotném zpracování závěrečné práce.
Volitelný předmět (VP)Tento předmět je zaměřen na propojení znalostí a dovedností studenta s praxí. Studenti si předmět volí s ohledem na téma své závěrečné práce. Výuka tohoto předmětu má 2 části: Vystoupení odborníka z praxe ve výuce a Konzultaci k závěrečné práci s odborníkem z praxe.

Speciální semináře

Semináře a diskuzeBěhem studia na vás čekají 4 speciální semináře z úspěšnými podnikateli a manažery z Moravskoslezského kraje, kteří se s vámi podělí o své příběhy, zkušenosti a odpoví na vaše odborné dotazy.

Hodinová dotace všech předmětů je 6 vyučovacích hodin (tedy 6 x 45 minut).

Náš pedagogický tým

Vyučující si pečlivě vybíráme tak, abychom vám zaručili tu nejlepší kvalitu vzdělání.

Ing. Michal Červinka, Ph.D.

mezinárodní obchodní operace, strategický a projektový management
Akademik s předchozí bohatou manažerskou praxí a to například jako generální ředitel a předseda představenstva Letiště Ostrava, a. s., obchodní manager Rockwell Automation nebo ředitel společnosti EBA , a. s. - toto je ve zkratce Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Ing. Kamila Beňová

finanční řízení a rozhodování
Ing. Kamila Beňová má za sebou 11 let pedagogické praxe a 23 let v oblasti lektorské činnosti a ekonomického poradenství, kterému předchází 10 let na pozici ekonoma a ekonomického náměstka.

Bc. Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.

marketing a marketingová komunikace
Bc. Ing. Lenka Švajdová Ph.D. se od roku 2001 věnuje pedagogické činnosti a rovněž působí v oblasti marketingové komunikace a cestovního ruchu.

Mgr. Ing. Tomáš Tykva

management a manažerské metody, strategický a projektový management
Jednatel společnosti Business Inteligence, s. r. o., 12 let pedagogické praxe a pozice education manager ve společnosti European Institute of Business Studies s. r. o., Ing. Mgr. Tomáš Tykva.

Mgr. Ing. Michal Nenička, MBA

pracovní právo
Mgr. Ing. Michal Nenička MBA je jedním ze zakladatelů společnosti a jeho specializací je pracovní právo v návaznosti na ekonomickou realitu podniku.

Ing. Jakub Vlček, MBA

marketing, eCommerce a eBusiness
Ing. Jakub Vlček, druhý ze zakladatelů společnosti, se dlouhodobě věnuje praxi v oblasti marketingu, zejména marketingovým výzkumům a marketingu na realitním trhu.

Ceník studia

Školský management
Při jedné splátce 85.000,- Kč nebo 90.000,- Kč při dvou splátkách. Rozdělení na více splátek dle individuální domluvy se studentem.
85.000,- Kč

*všechny ceny jsou bez DPH 21 %

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářského stupně studia),

případně

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a navíc 5 let praxe v oboru ekonomie, managementu, obchodu nebo práva.

Součástí přijímacího řízení je rovněž osobní pohovor, zaměřený na profesní zkušenosti studenta, jeho motivaci ke studiu apod.

Je čas se začít vzdělávat!

Stačí vyplnit přihlášku ke studiu níže, splnit přijímací podmínky a pustit se do dobrodružství, na jehož konci vás čeká mezinárodně uznávaný titul MBA, řada nových vědomostí a zkušeností, nové profesní kontakty a mnoho dalšího.

Přihláška ke studiu

Studijní obor
Místo studia
Den studia

* povinná položka
** všechny ceny jsou bez DPH 21 %
*** vyplnění přihlášky je závazné

 

\"logo
Za každého studenta přispíváme organizaci JoyRun. Studiem u nás tak pomáháte zkvalitnit život handicapovaných dětí.